Klinik for Sorg & Krise i Charlottenlund

Sorgterapi ved alle former for TAB: dødsfald, separation, ulykke, tab af arbejde.

Her får du hjælp hos en erfaren og professionel sorgterapeut til at arbejde med et tab, du oplever svært og tungt. Målet er, at du finder en ny balance og kommer godt videre i livet – uanset alder.

Vores sind og vores hjerne kan bearbejde pludselig opstået sorg og traumatiske hændelser.  Intet er statisk. Vi er også i stand til at forløse belastende følelser i forhold til tidligere  (gamle) tab med den rette hjælp. 

Klinikken ligger 5 minutter fra Ordrup Station i Charlottelund. Nemt at køre til for dig, der bor i  Lyngby, Klampenborg, Hellerup og det øvrige København. Også nem adgang for dig som er gangbesværet. Gode parkeringsmuligheder.

Sorg er et eksistentielt vilkår. På et tidspunkt i livet rammes vi alle, for adskillelse i forhold til mennesker eller ting vi har været knyttet til, er uundgåelig.

Sorgens udtryk kan være mange:

Skyldfølelse
Lettelse
Fortrængning og rationalisering
Indre uro 
Vrede og humørsvingninger 
Smerte
Fornemmelse af tomhed
Ensomhed
Isolation
Manglende lyst på livet
Undgåelsesadfærd
Uvirkelighedsfornemmelse
Frygt og angst

 

Ofte er flere i spil samtidig. Sorgterapi handler i høj grad om at blive bevidst om hvilke følelser og fornemmelser, der er på spil i det indre, for følgen af at undgå at mærke følelserne kan føre til depression og manglende engagement i familien, på uddannelsen, i jobbet og i livet generelt.

Sorg opstår i forbindelse med tab

– hvis du har mistet en nærtstående, f.eks. ægtefælle, barn, kæreste, ven,     forælder, eller en god kammerat.

– hvis du har mistet din erhvervsevne, førlighed, identitet, anseelse eller venner  som følge af sygdom eller ulykke.

-hvis du har mistet dit job

– hvis du f.eks. står i en vanskelig separation/skilsmisse/samlivsophævelse

– din samlever er blevet syg, handicappet eller dement.

-hvis du oplever at have mistet kontakt til dele af dig selv.

– hvis du er blevet udelukket fra et fællesskab.

– hvis du oplever at din identitet ikke bliver accepteret.

Hvad kan du forvente ved individuelt sorgarbejde?

Du vil få redskaber til at gennemleve sorgen og være i processen, så du undgår at flygte fra den, fordi dette altid vil give bagslag på den lange bane.     Du vil få ”plads og rum” til at græde, tale, male og skrive om den/det du har mistet, om dit savn og dét I har haft sammen.

Er du i krise, vil du blive tilbudt kriseintervention.

Du vil blive støttet i at tale om omstændighederne ved tabet, og når du er parat, vil du få støtte til bearbejdning af de eventuelle traumatiske oplevelser du måtte have haft. Det sker gennem at arbejde med en øget kropsbevidsthed.

Det vil også – efter behov – være muligt at bestille samtaler for par og børn i sorg. 

Bestil tid til en forsamtale

Et terapeutisk forløb indledes med en “forsamtale”, hvor du sætter ord på: 

hvem eller hvad du har mistet
– din tilknytning til den eller dét du har mistet
– din aktuelle situation og dit netværk.

Den terapeutiske tilgang

Som mennesker er vi en helhed, bestående af krop, psyke og ånd, vores erfaringer , kulturelle- og familiemæssige baggrund og ikke mindst hvad vi tænker. Terapien støtter sig således på en integrativ og eksistentiel psykologi. Den tager altid udgangspunkt i din situation her og nu og i hvad du sanser, føler, tænker og har behov for. Jeg tilbyder flere forskellige terapeutiske tilgange, foruden den terapeutiske samtale, blandt andet:

– Krops- og bioenergetiske øvelser
– Tegning/maling
– Meditative øvelser
– Hjemmeopgaver i form af skrivning eller andet.

Den individuelle terapi – kortere eller længerevarende forløb 

Et længere individuelt forløb anbefales i ganske særlig grad, hvis tabet er sket inden for de sidste 3 måneder – eller, der er tale om et vanskeligt tab, som f.eks. pludseligt dødsfald/skilsmisse, traumatisk dødsfald som f.eks. ved selvmord eller ulykke, en kompliceret skilsmisse eller hvis der har været tale om et ambivalent forhold til den afdøde eller fraseparerede.  Man binder sig dog ikke til et bestemt antal gange.

Deltagelse i sorggruppe 

Der kan efter et individuelt forløb etableres kontakt til en sorggruppe i Københavnsområdet.

”Terapi skal ikke fjerne sorgen. Terapi skal støtte dit arbejde med at acceptere sorg som en til tider livslang følgesvend – og til ikke at undgå den”.

Kontakt Marianne Meyer her

Sidst opdateret juli 2023.