Klinik for Sorg & Krise i Charlottenlund

Sorgterapi ved dødsfald, kriser og andre tab

Her får du hjælp hos en erfaren og professionel sorgterapeut til sorgbearbejdning af et svært tab. Målet er, at du finder en ny balance og kommer godt videre i livet – uanset alder.

Du kan bearbejde pludselig opstået sorg, gammel sorg og tidligere tab.  Klinikken ligger 5 minutter fra Ordrup Station i Charlottelund. Nemt at køre til for dig, der bor i Klampenborg, Hellerup og det øvrige København. Også nem adgang for dig som er gangbesværet. Gode parkeringsmuligheder.

Sorgen kan have mange ansigter og fysiske symptomer 

Sorg er et eksistentielt vilkår, der på et tidspunkt i livet rammer alle mennesker.

Sorgens udtryk kan være mange:

Skyld
Lettelse
Fortrængning
Indre uro
Vrede
Smerte
Fornemmelse af tomhed
Ensomhed
Isolation
Manglende lyst på livet
Undgåelsesadfærd
Uvirkelighedsfornemmelse
Angst

Følgen af at undgå at mærke følelserne forbundet med tabet kan føre til depression og manglende engagement i familien, på jobbet og i livet generelt.

Sorg opstår i forbindelse med tab

– hvis du har mistet en nærtstående, f.eks. ægtefælle, barn, kæreste, ven, forælder, eller en god kammerat.

– hvis du har mistet din erhvervsevne, førlighed, identitet, anseelse eller venner som følge af sygdom eller ulykke.

– hvis du f.eks. står i en vanskelig skilsmisse eller din ægtefælle er blevet handicappet eller dement.

-hvis du oplever at have mistet kontakt til dele af dig selv.

Hvad kan du forvente ved individuelt sorgarbejde?

Du vil få redskaber til at gennemleve sorgprocessen og du vil få ”plads og rum” til at tale om den/det du har mistet, om dit savn og de menneskelige grundvilkår.

Er du i krise, vil du blive tilbudt kriseintervention.

Du vil blive støttet i at tale om omstændighederne ved tabet, og hen ad vejen vil du få støtte til bearbejdning af de eventuelle traumatiske oplevelser du måtte have haft.

Det vil også – efter behov – være muligt at bestille samtaler for par og børn i sorg. 

Bestil tid til en forsamtale

Inden du påbegynder et forløb, vil vi ved en ”forsamtale” sammen søge at sætte ord på:

– hvem eller hvad du har mistet
– din tilknytning til den eller dét du har mistet
– din aktuelle situation og dit netværk.

Den terapeutiske tilgang

Den terapeutiske tilgang er bestemt af hvad du har brug for. Terapien tager dog altid udgangspunkt i din situation her og nu og i hvad du sanser, føler og tænker. Jeg tilbyder flere forskellige terapeutiske tilgange, foruden samtale, blandt andet:

– Krops- og bioenergetiske øvelser
– Tegning/maling
– Meditative øvelser
– Hjemmeopgaver

Den individuelle terapi – kortere eller længerevarende forløb 

Et længere individuelt forløb (6-12 gange) anbefales i ganske særlig grad, hvis tabet er sket inden for de sidste 3 måneder – eller, der er tale om et vanskeligt tab, som f.eks. pludseligt dødsfald/skilsmisse, traumatisk dødsfald som f.eks. ved selvmord eller ulykke, en kompliceret skilsmisse eller hvis der har været tale om et ambivalent forhold til den afdøde eller fraseparerede.

Deltagelse i sorggruppe 

Der kan efter et individuelt forløb etableres kontakt til en sorggruppe i Københavnsområdet.

”Terapi skal ikke fjerne sorgen. Terapi skal støtte dit arbejde med at acceptere sorg som en til tider livslang følgesvend – og til ikke at undgå den”.

Kontakt Marianne Meyer her

Sidst opdateret maj 2022.