Klinik for Sorg & Krise

Et kvalificeret alternativ

Individuelt sorgarbejde

Sorg er et eksistentielt vilkår, der på et tidspunkt i livet rammer alle mennesker.

Sorgen kan antage mange ansigter:

Skyld
Lettelse
Fortrængning
Indre uro
Vrede
Smerte
Fornemmelse af tomhed
Ensomhed
Isolation
Manglende lyst på livet
Undgåelsesadfærd
Uvirkelighedsfornemmelse
Angst

Følgen af at undgå at mærke følelserne forbundet med TABET kan føre til depression og manglende engagement.

Sorg opstår i forbindelse med TAB

hvis du har mistet en nærtstående, f.eks. ægtefælle, barn, kæreste, ven, forælder, eller en god kammerat.

hvis du har mistet din erhvervsevne, førlighed, identitet, anseelse eller venner som følge af sygdom eller ulykke.

hvis du f.eks. står i en vanskelig skilsmisse eller din ægtefælle er blevet handicappet eller dement.

Individuelt sorgarbejde

Du vil få redskaber til at gennemleve sorgprocessen og du vil få ”plads og rum” til at tale om den/det du har mistet, om dit savn og de menneskelige grundvilkår.

Er du i krise, vil du blive tilbudt kriseintervention.

Du vil blive støttet i at tale om omstændighederne ved tabet, og hen ad vejen vil du få støtte til bearbejdning af de eventuelle traumatiske oplevelser du måtte have haft.

Der vil også – efter behov – blive tilbudt parsamtaler.

Forsamtale

Inden du påbegynder et forløb, vil vi ved en ”forsamtale” sammen søge at sætte ord på:

– hvem eller hvad du har mistet
– din tilknytning til den eller dét du har mistet
– din aktuelle situation og dit netværk.

Terapeutisk tilgang

Den terapeutiske tilgang er bestemt af hvad du har brug for. Der kan tilbydes:

– Eksistentiel psykoterapi med fokus på tilknytning og adskillelse
– Krops- og bioenergetiske øvelser
– Tegning/maling
– Meditative øvelser
– Hjemmeopgaver

Den individuelle terapi

Tilbydes i Ordrup og i det Storkøbenhavnske område.

Et længere individuelt forløb anbefales i ganske særlig grad hvis tabet er sket indenfor de sidste 3 måneder – eller der er tale om et vanskeligt tab, som f.eks. pludseligt dødsfald/skilsmisse, traumatisk dødsfald/skilsmisse som f.eks. ved selvmord eller ulykke, eller hvis der har været tale om et kompliceret forhold til den afdøde eller fraseparerede.

Deltagelse i sorggruppe

Der kan efter et individuelt forløb etableres kontakt til en sorggruppe i Københavnsområdet.

”Forvandlingens pris er tabet. Kun sorgen får os virkelig til at tage afsked og berede os til at indgå i nye relationer”
– Verena Kast

Sidst opdateret august 2021.